středa 4. května 2016

Jak zachránit rande s nespolehlivou vypravěčkou Felicií?


Paper Dino Software (2013), Save the Date ,Windows, Linux, Mac OS

Hra Save the date spadá do žánru dating sim, jde tedy o simulaci schůzky dvou lidí. Hráč se domluví na rande s Felicí, která je mu ve hře protějškem. Zalíbit se Felicii není nijak těžké, Felicia se vyjadřuje celkem příjemně a trapných momentů hra mnoho nenabízí. Ona totiž ani nemusí, protože dříve, než se stihne rozproudit nějaký vážnější rozhovor, Felicia náhle zemře při nějaké zvláštní nebo přemrštěně nepravděpodobné katastrofě. Zachránit rande tedy v rámci této hry znamená zachránit Felicii život. A hráč brzy zjistí, že to nebude tak jednoduché, protože se zdá, že Felicia zemře, ať udělá cokoliv

Audiovizuální podoba hry

Grafika hry je poměrně jednoduchá, pro nastínění jednotlivých prostředí (hamburgrárna, thajská restaurace, mexická restaurace na pobřeží, kopec nad městem) používá statické obrazy, kde se jen zřídka něco mění. To umožňuje soustředit se na to, co Felicia říká a výběr možných odpovědí, což je nakonec těžištěm hry. Po vizuální stránce není hra nijak zvlášť zajímavá, její vyvedení ale doplňuje textovou část hry naprosto dostatečně.

Herní mechaniky

Ovládání hry je velice jednoduché, protože hráč nemá příliš mnoho prostoru pro samostatné jednání v rámci hry. Jediné možnosti, jak hru může ovlivnit je odklikat text, který se sestává z Feliciiných promluv a občasných sdělení, co se v okolí děje, a také z výběru možností, které v určitých momentech hra nabídne. Hra také svým způsobem navádí hráče, aby zkoušel další možnosti, protože
po každém neúspěšném konci se objeví hláška: Konec hry. Tvoje rande skončilo katastrofou. Je také možné si hru uložit a v případě neúspěchu se vrátit do předchozího bodu a zkusit jinou možnost, což, jak se hráč v určitém momentě dozví, je alfou i omegou celé hry. Pravděpodobně ale ne tím způsobem, jakým předpokládal.

Ať dělám, co dělám, vždycky nakonec zemřeš

Zpočátku se hra jeví jako trochu střelená dating sim – místo uhozených frází a témat k hovoru si hráč vybírá možnosti, které by nemusely vést k tomu, že Felicia zemře, aniž by se na rande mohlo nějak vyvinout. Velice brzy ale pochopí, že to nebude tak jednoduché, nějaká více či méně bizarní smrt (škála se pohybuje od alergie na buráky, střelbu na ulici přes výbuch plynu a útok mořské příšery až po zásah meteoritem či útok mimozemšťanů) si Felicii vždy najde.
Jedna z možností je rande hned na začátku zrušit – Felicia se trochu urazí, ale nezemře a prožije život s někým úplně jiným. Hra ale naznačuje, že takhle to přece skončit nemá – hráč by měl rande zachránit a ne zrušit, tak je to přece v názvu.

Jednou z možností východiska hry se zdá být tajný domluvený signál s Felicií, který hra po několika neúspěšných pokusech nabídne. Ovšem i když se s Felicií hlavní postava sejde na kopci nad městem, život jí to nezachrání. V tomto prostředí se však má možnost s Felicií vést delší rozhovor a zjistit o hře něco víc. Hra tematizuje opakování a předchozí neúspěšné pokusy, které hry obvykle ignorují, každý nový pokus je start od nuly. Tato hra v narativu ale předchozí neúspěšné pokusy o Feliciinu záchranu explicitně zmiňuje. Chvíli se tedy zdá, že východiskem hry bude tzv. „meta“ rozhovor s Felicií, kdy jí hlavní postava sdělí, že je jen postavou ve hře, kterou se snaží dohrát. V tomto momentu Felicia, i přes svou prvotní nedůvěřivost, na tuto premisu přistoupí a začne hru, jíž je součástí, komentovat. „Nemyslíš, že ty způsoby, jakými umírám, jsou trochu přemrštěné?“ ptá se hlavní postavy. „Ta tvoje hra se ani nesnaží předstírat, že to myslí vážně!“ říká také. Můžeme si klást otázku, kdo v tuto chvíli k hráči skrze Feliciinu postavu promlouvá. Je to Felicia – postava ve hře? Je to hra samotná, která nabízí nějaký další dílek skládačky? Nebo je to autor hry, který se nám snaží něco sdělit? A pokud ano tak co?


Tento moment je z celé hry asi nejzajímavější, protože není tak jednoduché určit, kdo skrze Felicii mluví a jak tato sdělení interpretovat. Hráč se v tomto prostředí hry dozví, co už mohl tušit před tím – hra žádné klasické východisko nemá. Můžeme se domnívat, že se v tomto momentě autor hry snaží hráčům říci, že pokud budou hrát podle pravidel, k žádnému výsledku se nedostanou. Mají tedy několik možností – vrátit se na začátek, rande zrušit a nechat Felicii prožít život s někým jiným, hru „hacknout“ a nechat ji dožít na ostrově. V tomto momentě se hra změní – „Všechno je superúžasný, ještě že jsi hacker, všichni se mají skvěle a žijou úžasný životy,“ řekne hra po této možnosti. V porovnání s předchozím průběhem hry je ale jasné, že to je ironie. Hra sice dala možnost hlavní postavě najít nějaký šťastný konec, ale ne v rámci původních pravidel hry.No ale neříkala přece Felicia, že jestli se chceme z nekonečného kolotoče smrtelných rande dostat, musíme přestat hrát podle pravidel? To jsme udělali, ale hra pořád není spokojená. Jde tedy o nějaké hluboké poselství autora hry? Ten o ní na svém webu napsal: „Je to hra velmi odlišná od toho, co normálně dělám. Je to taková… divná dating sim.“ I Felicia o hře několikrát prohlásí, že je divná, je tedy dost důvodů se domnívat, že skrze Felicii promlouvá sám autor. Jenže, problém je v tom, že nenabídne žádnou jednoduchou zkratku ze hry. Nenabídne ani ucelené poselství, které by celou hru nějak vysvětlovalo (rozhodně ne explicitně ve hře).

Z toho plyne, že ani Felicia samotná jako postava nemůže nabídnout žádný návod nebo vysvětlení celé hry. Ona sama by možná chtěla, autor hry jí to ale nedovolí říci. Je tedy zaseknutá v pozici nespolehlivého vypravěče, který sice o příběhu, ve kterém sám je, může mluvit, ale ze své pozice není schopen postihnout ho v úplnosti. Zde se tedy nabízí další východisko hry – že cíl hry je nakonec sedět s Felicií pod hvězdami a zjišťovat, co je schopná v rámci své pozice v ní o hře říct. Mívá totiž tu a tam docela zajímavé postřehy. Skrze ty je pak možné se dobrat vlastní interpretace smyslu hry. Je to nakonec hráč, kdo má v rukou veškerou moc a rozhoduje o tom, kdy hra skončila.

Platformy: Windows, Mac OS X, Linux x86
Rok vydání původní verze: 2013
Žánr: dating sim
Hlavní designér: Chris Cornell

Země výroby: USA

Žádné komentáře:

Okomentovat