neděle 23. dubna 2017

Fake It to Make it - média v dnešní společnosti

Amanda Warner (2017). Fake It To Make It. (Windows, Mac Os, Linux)

Žijeme v době, kdy tzv. fake news bezpochyby ovlivňují celou společnost a stávají se stále větším problémem, se kterým je nutno bojovat. Pravděpodobně nejznámější kauzou minulého roku byl případ makedonského adolescenta, který zveřejnil falešné zprávy, které silně podporovali amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a zároveň se ostře vymezovali proti jeho oponentce Hilary Clinton a jejích následovníků. Mladík na svém způsobu podnikání nevidí nic špatného a odkazuje se tak na tabákový a alkoholový průmysl, kdy on, na rozdíl od těchto výrobců, dle vlastních slov, nikoho nezabil. Dle informací, které kolují na zpravodajských portálech, si tak vydělal přes 60 tisíc amerických dolarů. Pro dnešní společnost je zde zřetelný etický problém tohoto jednání, a tak tvůrkyně, Amanda Warner, na něj reagovala svým vlastním způsobem, vytvořením hry Fake it to make it.

Hra, sama o sobě, je poměrně jednoduchá. Hraje ji jeden hráč, který si hned ze začátku zvolí své alter ego, které ho provází hrou, a jeho životní cíl, přesněji peníze, které je nutno si na něj našetřit, od něhož se odvíjí následně obtížnost a délka hry. Vybraná postava nám následně zadává malé úkoly, které nám přiblíží, jak se tvoří novinové články, a tedy i fake news. Hra začíná výběrem rozhraní vašeho pomyslného internetového plátku, na který budete publikovat, což zahrnuje vzhled, název, ale i doménu. Po tomto výběru se nejdříve seznámíte, jak se kopírují články, protože to je nejjednodušší, co jako publicista můžete udělat. Tento článek musíte poté propagovat u správných, a zaplacených, lidí a ve vybraných skupinách, aby byl ohlas co největší. Postupně se dopracujete až k tomu, že fake news vytváříte přímo vy a můžete si s tím kvalitně vyhrát, a to tak, že tam přihodíte nepravdivé výroky opravdových lidí, zfixlujete fotky, či promícháte historii. Tyto zprávy zprvu vytváříte dle zadaných úkolů, mohu zmínit například vytvoření článku, které bude mít ohodnocení dramatu 20 z 20, ale zároveň musí být ohodnocen 20 z 20 jako důvěryhodný, což není úplně jednoduchý úkol, jelikož je zde jen málo kombinací, které oba tyto faktory zohledňují a dosahují takovýchto statistik u našich fiktivních čtenářů. I přes to, že máte vodítka od vašeho vybraného alter ega, je hra poměrně intuitivní a logická, ovšem je zde to zadostiučinění splnění nějakého úkolu a tím pádem odkrytí nových funkcí, které jsou třeba k vybudování větší důvěryhodnosti a dosahu vašich příspěvků. Tohoto můžete dokázat i tak, že nejenom že vytvoříte svou první a jedinou stránku, ale časem jich budete muset vytvořit více, což znamená více mediálního ruchu, zvlášť když kopírujete články sami od sebe, ale i více profitu, rychlejší splnění vašeho snu a tudíž i rychlejší dohrání hry.

Jak již jsem výše zmínila, „napsané“ články se sdílí mezi vybrané lidi a skupiny, čím se hra přibližuje částečně sociálním sítím, například facebooku, kde skupiny fungují na podobném principu, sdružování lidí se stejným zájmem. Klíčová slova, která mají články, mohou připomínat tzv. SEO, což je zkratka k Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače, co slouží k lepšímu vyhledávání v internetových vyhledávačích a zajišťuje tak cílení na správné uživatele, které daný obsah zaujme a budou na něj reagovat, ať už pozitivně, či negativně, každá reakce je příhodná. Všechny tyto informace můžeme vidět ve statistikách a řídit se dle nich v budoucím publikování.
Hra vystupuje na několika rovinách, díky kterým reaguje na společnost. První z těchto rovin je poměrně zajímavá, protože i přes to, a jak jsem již na začátku zmínila, má hra kriticky reagovat na aktuální společensko-etické podmínky ve světě, které nejsou příliš valné. V této simulaci nám má připadat, že ve skutečnosti o žádný etický problém nejde. Je to prostě a jednoduše způsob, jak si vydělat peníze, ať už na nástroje pro kapelu, ojeté auto či vlastní byt, a tudíž je to práce, jako každá jiná. Žádné morální otázky. Nic.

Další rovinou je poukázaní, jak snadno lze ovlivnit masy lidí. Jedním z důvodů, je i statistika, kde vidíme, která témata právě hýbají světem. Jakmile nasdílíme článek, který je kompletně smyšlený, vidíme rekce lidí, které tomu naprosto věří a jsou odhodláni zprávu šířit dále, což nám dodává lepší ohlasy, silnější důvěryhodnost a především větší profit.

Poslední rovinou je ten fakt, že se celá hra odehrává v reálném čase, a i když zde nejsou žádné konkrétní politické strany či kauzy, můžeme vidět, že to kopíruje některé reálné situace z našeho reálného života. Například fialová a oranžová strana je analogická k republikánům a demokratům ve spojených státech, na které se celkově hra zaměřuje, především z důvodu, že jsou to právě Spojené státy Americké, kde se z tzv. fake news stal business.¨

Celou hru doprovází poklidná hudba, která není ani tak protivná, aby ji člověk musel vypínat při hraní, ale zároveň není tak chytlavá, aby si ji člověk vybavil, když ho někdo o půlnoci probudí a bude po něm melodii chtít.


Závěrem je nutno říci, že cílem autorky bylo reflektovat společnost a donutit netradičním způsobem lidi, aby přemýšleli a využívali své kritické myšlení, případně aby se dosáhlo toho, i když se tato myšlenka může stát dosti utopistická, že občané si sami od sebe budou informace ověřovat, protože kdo v dnešní společnosti může věřit něčemu, co média otisknout, když nám i tato primitivní hra dokazuje, jak snadné je vymyslet si uvěřitelnou zprávu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat