neděle 23. dubna 2017

Fake It To Make It – analýza

Amanda Warner (2017). Fake It To Make It. (Windows, OS X, Linux).

Úvod
Hra Fake It To Make It (dále jen FITMI) řadíme do žánru simulátorů a real-time strategií. Hru je možné hrát zdarma online přímo v okně webového prohlížeče (1). Je rovněž optimalizovaná pro hraní na mobilních zařízeních, avšak autorka v úvodním oslovení hráčů doporučuje zvolit ke hraní prohlížeč v PC nebo laptopu. Jedná se o hru pro jednoho hráče.
Hru vytvořila Amanda Warner, programátorka a designérka výukových a motivačních programů, kurzů a her (2). Na výše odkazovaném profilu zveřejnila již celkem tři výukové hry (3).

Popis hry a základních mechanik
Hra je simulátorem tvorby fake news a clickbaitových titulků. Hráč se v ní stává manažerem/správcem jednoho či několika internetových profilů zpravodajských webů s touto produkcí. Cílem hry je vydělat si virtuální peníze na uspokojení různých potřeb a přání (hráč může zvolit mezi třemi v závislosti na výši potřebného finančního obnosu). Aby hráč vydělal potřebné peníze, má za úkol přebírat a později i vyvářet nepravdivé články a snažit se je pomocí fiktivních uživatelských profilů šířit na sociálních sítích tak, aby měly co nejvyšší proklik a sdílení, a tím pádem i větší podíl z reklamy.
Výše popsané roli, kterou hráč získává, odpovídá i uživatelské rozhraní hry. To svým rozložením a možnostmi z velké části připomíná prostředí publikačních programů či platforem, jako je např. Wordpress (4). Ve hře rovněž hráč ovládá jednotlivé profily na sociálních sítích, kde si hra bere inspiraci z aplikací, jakou je např. Socialbakers Suite (5) či Later (6).
Na začátku hry, si hráč vybere finanční cíl, kterého chce dosáhnout. Zvolí si rovněž své jméno či přezdívku (nick) a podobu postavy, která jej bude hrou provázet. Tato postava slouží hráči jako tutor a jejím prostřednictvím hra s hráčem komunikuje. Tato komunikace probíhá prostřednictvím pop-up windows s textem (a obrázkem průvodce).
Hned na začátku sdělí průvodce hráči, že na vytváření fake news a clicbaitových titulků není nic špatného a ještě je možné na tom stavět zisky. Pokaždé, když hráč publikuje („Plant“) článek na skupině na sociální síti, vidí reakce fiktivních lidí na článek. Vlevo na obrazovce je hráči k dispozici tabulka s přehlednou popisnou statistikou, kde nalezneme údaje: počet lajků, sdílení, zhlédnutí, údaj zda byly vyvolány jisté emoce (včetně jejich přehledu). Průvodce pak hráčovo počínání slovně shrne. Svoji rétorikou buď vyjadřuje zklamání v případě neúspěchu nebo naopak chválu. V nápovědách (hintech) průvodce pobízí hráče k nemorálnímu jednání, které ale přinese úspěch. Dozvídáme se například, že je dobré v čtenářích vyvolat strach.
Články je možné buď kopírovat nebo vytvářet. Článek kromě obsažených emocí, témat a zaměření dle politické příslušnosti (která je zde vyjádřena jen jako „oranžová“ či „fialová“) mají dvě základní metriky. Jsou jimi „důvěryhodnost“ a „drama“ (obě nabývají hodnot od 0 do 20). Články kopírované již mají své metriky dané. Při vytváření článků jsou hráči k dispozici na výběr základní témata článku a různé prostředky ke zvýšení důvěryhodnosti, dramatu a relevance pro čtenáře politických příslušností. Tyto prostředky můžeme vidět na obrázku níže.Interpretace a zhodnocení
Hra se svým žánrem velmi podobá jiné real-time strategii, Plague Inc: Evolved (7)(8). Dle mého názoru je ve srovnání těchto dvou her velmi zajímavá paralela. Ve FITMI je úkolem šířit po světě fake news, v Plague je úkolem šířit nákazu. V obou případech je tedy úkolem jednání, o kterém můžeme říci, že je v našem civilizačním kontextu morálně zavrženíhodné. Obě hry jej pomocí notifikací během hraní slovně či bodově odměňují. Ve FITMI nejen dochází k vytváření lživých zpráv a vyvolávání negativních (ale i pozitivních) emocí u uživatelů sociálních sítí, ale také skrze notifikace získáváme zprávy z reálného světa. Během mé hry jsem získal upozornění, že na základě mých článků roste nesnášenlivost vůči imigrantům a že bych měl této situace dále využít při dalším publikování. Takové upozornění hráči připomínají, že jeho činy mají ve fiktivním světě reálné následky. A tím paralelně, že takové následky mohou být i ve světě skutečném.
Celkově poskytuje hra i přes relativní jednoduchost uživatelského prostředí v celku vysokou míru imerze. Jedná se jak o rozhraní, které připomíná reálně existující aplikace a služby, tak o již zmíněná upozornění.
I když hra obsahuje v celku velké množství mechanik, které upravují celkový úspěch a zisk jednotlivých článků i zpravodajských platforem, osobně se domnívám, že šíření fake news je zde hodně zjednodušené. Základem je kredibilita uživatelů a platforem, shoda v politických názorech a tématickém zaměření článků a skupin, kam jsou umísťovány. Na jednu stranu, tak hra ukazuje jev, který popisuje např. Cass Sunstein, že lidé si potvrzují na sociálních sítích svůj názor a nedají se přesvědčit názorem odlišným (9). Na stranu druhou se domnívám, že kdyby se na skupině zabývající se veselými memy objevila nějaká zásadní zpráva o ohrožení bezpečnosti občanů, nezůstala by bez povšimnutí, jako se tomu děje v této hře. Rovněž jsem si povšiml, že i když má hráč možnost vytvořit ke zprávě vlastní titulek, na jeho obsahu nezáleží. Jednou z nejvíce sdílených zpráv byl článek s nic neříkajícím názvem, i když byl správně zaměřen tématicky. Hra tedy nezdůrazňuje roli samotného titulku, i když to bývá často jediná věc, kterou si čtenář z článku přečte (10).Závěrem
FITMI je, dle mého názoru, kvalitně zpracovaná hra, jejíž přidanou hodnotou je jistě její využití ve vzdělávání. Autorka k jejímu hraní na školách přímo vybízí v závěrečném slovu po dokončení hry. Rovněž poskytuje také prameny, kde je možné dozvědět se více o fake news a jejich rozpoznávání. Hra tak na představená morální dilemata nabízí de facto přímou odpověď tím, že demaskuje svůj pravý záměr. Neponechává tak hráče v nejistotě, ale nabízí svůj obraz vidění světa, který bohužel není nestranný, už jen kvůli tomu, že v autorkou odkazovaném článku je zmiňován Donald Trump (11) (12).

Zdroje:

 1. http://www.fakeittomakeitgame.com/ [online]. [cit. 2017-04-22].
 2. http://www.amanda-warner.com/aboutme/work [online]. [cit. 2017-04-22].
 3. http://www.amanda-warner.com/portfolio/games [online]. [cit. 2017-04-22].
 4. https://cs.wordpress.org/ [online]. [cit. 2017-04-22].
 5. https://www.socialbakers.com/suite [online]. [cit. 2017-04-22].
 6. https://later.com/ [online]. [cit. 2017-04-22].
 7. Ndemic Creations (2016). Plague Inc: Evolved. (Xbox One, Windows, OS X, Linux, PlayStation 4).
 8. SUNSTEIN, Cass R. (2014) On rumors: how falsehoods spread, why we believe them and what can be done. Princeton: Princeton University Press.
 9. 59 Percent Of You Will Share This Article Without Even Reading It. (2017). [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z : <https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2016/08/08/59-percent-of-you-will-share-this-article-without-even-reading-it/>.
 10. http://www.fakeittomakeitgame.com/about [online]. [cit. 2017-04-22].
 11. How To Spot Fake News. (2017). [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z : <http://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/ >.

Žádné komentáře:

Okomentovat