sobota 16. listopadu 2013

Mediální propaganda na vlastní kůži - Analýza hry The Republia Times


The Republia Times je hra, ve které se hráč ocitne v roli editora imaginárních novin. Jeho úkolem je přesvědčit občany, aby noviny četli aby byli loajální k vládě. Jedná se tedy o princip propagandy. Editor je pod tlakem - jako preventivní opatření mu vláda vzala do zajetí rodinu. Hlavním tématem hry je tedy mediální propaganda.

Editor má k dispozici 3 dny, během kterých musí zvýšit loajalitu čtenářů o daný počet jednotek - 20. Pokud tento úkol nesplní, hra končí. Každý den je časově omezen, nicméně nejdelší je ten první, který trvá 2 minuty. Pokud je editor během 3 dnů úspěšný, pokračuje dál s dalšími úkoly (v podstatě jde o to dosáhnout ještě většího počtu čtenářů). Editor vybírá z dané nabídky článků ty, které působí optimisticky a zároveň atraktivně pro čtenáře, aby se zvýšila jejich věrnost k daným novinám (ale především k nastolenému systému). Po ukončení časového limitu jdou noviny do tiskárny a zpětně již nelze nic změnit. Pokud editor udělá chybu, sníží se mu počet čtenářů a naopak - s dobrým výběrem článků se loajalita a počet čtenářů zvyšuje. Některé články (o celebritách, sportu a počasí) zvyšují zájem čtenářů, zatímco jiné (politické triumfy) zvyšují loajalitu k vládě.Mezi jednotlivými dny hráč vidí své výsledky - o kolik se za den zvýšila loajalita a počet čtenářů. Zároveň vidí o jaká témata se čtenáři zajímají, což je vhodné pro přesný targeting článků a také zprávy o v jakém stavu se nacházejí zajatí členové rodiny. Kontextové informace
Tato flashová hra byla vytvořena v roce 2002 v rámci soutěže Ludum Dare herním designerem Lucasem Popem. Cílem soutěže bylo vytvořit během 48 hodin hru na předem dané téma. Pokud vezmeme tento fakt v potaz, neměl Lucas Pope pro vývoj hry mnoho času, přesto se jedná o poměrně zdařilý kousek. Pochopitelně se to odrazilo v samotném herním prostředí, které má základní vzhled a nijak se neproměňuje. Jak Pope uvedl, šlo mu zejména o to, vytvořit hru se silným tématem. Výhodou hry je její online prostředí, není tedy potřeba žádná instalace programu a lze ji kdykoliv spustit. Přestože je hra online, neplatí se za připojení k serveru, jako u jiných her.

Základní popis
Hra je určena pro jednoho hráče, který představuje postavu editora. Cílem hry je tedy zvyšovat hodnoty loajality a zájmu čtenářů. 
Veškeré herní úkoly se provádějí prostřednictvím myši. Z hlediska pohodlí hráče je to velmi přijatelné řešení, neboť se pomocí myši jednotlivé články přetahují do oblasti novin určených pro konečné vydání.
Vizuální stránka hry je poměrně strohá, přesto dostačující. Barevný motiv je ryze černobílý, ostatně je to stejná barevná kombinace, kterou měly jedny z prvních novin. Úvodní název novin “The Republia Times” evokuje po vizuální stránce názvy tradičních deníků jako např.  International Herald Tribune a pod.
Černobílou barevnou kombinaci narušuje kontrastní červená barva, které vždy něco signalizuje objevuje se na ručičce hodin, když se časový limit chýlí ke konci a  také, pokud se mezi zprávami objevují vzkazy od povstalců či o rodině, což situaci dává emotivnější rozměr. Červená barva rovněž značí nevhodné umístění dle velikosti článku - pokud je výběr článku větší než aktuální volná pozice v novinách.Herní mechaniky
Hra je se svou narativní a vizuální stránkou poměrně strohá na herní mechaniky. Tím, že hráč nevidí svojí postavu (vystupuje jako editor, ale herní pole se skládá pouze z nabízených článků zobrazující se v tzv. News Feedu neboli hlavní stránce a finálního výběru) využívá se tu pouze pohyb myší při přesunu článku z nabídky do tištěné verze novin. 
Žánr a konvence
The Republia Times spadá do kategorie strategie - editor musí co nejlépe vybrat takové vhodné články, které zvýší loajalitu k systému a zvýší zájem čtenářů.
V narativní stránce hry se skrývá příběh mediální propagandy dokreslený nátlakem na editora.
Ve hře poměrně rychle ubíhá čas, což jsem nejvíce pocítila ve druhém kole, od kterého je časová dotace nižší. Hra tak více asociuje práci v dnešních online vydavatelstvích, kde jsou editoři často pod velkým časovým tlakem a musí jednat rychle.

Interpretace a kritika
Ve hře se odráží silná ukázka využití médií jako prostředku k propagaci. Hra má také velice silný podtext - pokud by editor nejednal podle zásad vlády, bylo by ublíženo jeho rodině. 
Celkový emotivní dojem dokresluje hudební podklad, který je v průběhu hry...téměř žádný. O což právě jde - během výběru článků je ticho, ovšem s každým dalším článkem se ozve pípnutí a těsně před ukončením časového limitu se ozve zvuk pípajícího budíku. V ten moment začne červeně blikat časová ručička. Na konci herního dne, kdy editorovi vyprší časový limit a noviny musí jít do finálního tisku se ozve závěrečný gong. Od této chvíle již nelze nic měnit. 

A celkový dojem?
Hra, která se mi zprvu jevila jako naprosto jednoduchá a bez nápadu mi nakonec poskytla zamyšlení. Samotný hráč si totiž uvědomí, jak by v tomto reálném systému vypadal výběr článků a celkové smýšlení editora. Dobrým výběrem se ukázaly články s tématikou počasí, sportu a zábavy. Politická témata musela být pouze pozitivní. Hra přispívá k tomu, že si simulaci režimu hráč vyzkouší na vlastní kůži a tak se lépe vcítí do problematiky než kdyby mu bylo téma předneseno v jiném médiu. 

Vydáno: 13. 4. 2012
Platformy: Online
Žánr: Strategie
Designer: Lucas Pope

Země výroby: USA

Autorka: Adéla Hořínková


Žádné komentáře:

Okomentovat